افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
مجلس به نظارت بر انتخابات شوراها ورود کند 11 مرداد 1399
نایب‌رئیس شورای عالی استان‌ها:

مجلس به نظارت بر انتخابات شوراها ورود کند

آرمانشهر خبر / تهران: نایب‌رئیس شوری عالی استان‌ها با اشاره به مطرح‌شدن طرح نظارت شورای نگهبان به فرآیند انتخابات و صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا از سوی برخی نمایندگان مجلس، تأکید کرد: همواره موافق نظارت بر نمایندگان شورای شهر و روستا و گزینش کاندیدای متخصص و کارآمد هستیم.