افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهردار قشم: بافت فرسوده قشم نیازمند احیاست 10 آبان 1400

شهردار قشم: بافت فرسوده قشم نیازمند احیاست

شهردار قشم گفت: بافت فرسوده و قدیم قشم بسیار شکننده است و در صورت بروز زلزلع نسبتا قوی، می تواند خطرات جدی جانی و مالی برای شهروندان ایجاد کند که این موضوع نیازمند احیاست.