| Friday, 27 May , 2022
نقد جایگاه سوخت در پایتخت ایران 31 تیر 1399
مبلمان ترافیکی

نقد جایگاه سوخت در پایتخت ایران

شاید باورتان نشود که اولین فروشندگان بنزین، داروخانه ها بودند بعدها با پیشرفت تکنولوژی، کلان شهرها صاحب فضایی با عنوان "جایگاه سوخت" شدند و به این ترتیب اولین جایگاه سوخت جهان در سال ۱۹۰۵ در سنت لوئیس آمریکا ساخته شد.