افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
شش شهردار در لرستان به دادگاه ارجاع داده شدند 04 مهر 1400
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان خبر داد:

شش شهردار در لرستان به دادگاه ارجاع داده شدند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از ارجاع شش شهردار به خاطر عدم مدیریت پسماندها به دادگاه خبر داد