افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
بذرپاش از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف داد 11 مرداد 1400
چمران خبر داد

بذرپاش از کاندیداتوری شهرداری تهران انصراف داد

منتخب مردم تهران در شورای شهر ششم از انصراف مهرداد بذرپاش برای کاندیداتوری شهرداری تهران خبر داد.