افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
مهم ترین اولویت های خدمات شهری شهرداری مشهد مقدس 27 بهمن 1397
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد در گفتگو اختصاصی با آرمانشهر تشریح کرد:

مهم ترین اولویت های خدمات شهری شهرداری مشهد مقدس

دکتر مهدی یعقوبی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه #آرمانشهر گفت: مهمترین اولویت های این حوزه برای ارائه خدمات به شهروندان، توسعه شبکه جداسازی آب شرب از آب خام، بهبود فرآیند تفکیک زباله از مبدأ، توسعه خدمات آتش نشانی، اصلاح و بهبود فرآیندها بهمراه الکترونیکی کردن و هوشمند سازی […]