| Friday, 20 May , 2022
هم اکنون زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود متناسب نیست 07 آذر 1400
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران:

هم اکنون زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود متناسب نیست

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با طرح این پرسش که آیا امکان توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری نیز به موازات رشد جمعیت شهرها وجود دارد یا خیر؟ گفت: موضوع وقتی جدی تر می شود که بدانیم که هم اکنون نیز زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی جدی در این حوزه وجود دارد.