افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
آیا مهدی مقدری به شورای شهر اصفهان باز خواهد گشت؟ 10 فروردین 1400

آیا مهدی مقدری به شورای شهر اصفهان باز خواهد گشت؟

فرماندار اصفهان افزود: آقای مقدری پایان یافتن محرومیتشان از حضور در شورای شهر را به اطلاع بنده رسانده است