افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
بازگشت زندگی به محله ۱۵۰۰ ساله با اجرای طرح بازآفرینی 19 اردیبهشت 1400
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد

بازگشت زندگی به محله ۱۵۰۰ ساله با اجرای طرح بازآفرینی

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از بازگشت ساکنان به محله مهرپادین شهر مهریز پس از بازآفرینی این محله خبر داد.