افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
توجه به درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد 24 آذر 1399
رئیس کمیسیون خدمات شهر شورای اسلامی شهر سمنان:

توجه به درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر رئیس کمیسیون خدمات شهر شورای اسلامی شهر سمنان گفت: نگاه جدی به طرح های سرمایه گذاری بعنوان محرک درآمدزایی در مدیریت شهری وجود ندارد، به همین خاطر برای جبران طرح هایی که می توانست به درآمد زایی برسد و آنطور که باید موفق نبود، فروش خام زمین هایی که در […]