افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
بازگشت مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز 16 بهمن 1397

بازگشت مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز

  مهدی حاجتی به شورای شهر شیراز بازگشت. با رفع قرار نظارت قضایی، مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به شورا بازگشت. 🔹 حاجتی عضو شورای شهر شیراز مهر ماه به اتهام حمایت از ۲ تن از فعالان بهایی بازداشت شد.  وی پس از آزادی از زندان امکان حضور در شورای شهر شیراز را پیدا نکرده […]