افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شهرداری مخالف افزایش محدوده خدماتی شهر است 23 آبان 1400
شهردار بیرجند تاکید کرد:

شهرداری مخالف افزایش محدوده خدماتی شهر است

شهردار بیرجند بر مخالفت شهرداری با افزایش محدوده خدماتی با توجه به ظرفیت‌های موجود تاکید کرد و گفت: باید در بافت فرسوده جاذبه برای سرمایه گذاری به وجود آید

صدور حکم سه شهردار از سوی وزیر کشور 09 آبان 1400

صدور حکم سه شهردار از سوی وزیر کشور

وحیدی ، وزیر کشور با صدور احکام جداگانه‌ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۳ شهر آمل، اراک و بیرجند را منصوب کرد.