| Wednesday, 18 May , 2022
احیای بافت تاریخی از اولویت‌های شهرداری است 16 آذر 1400
شهردار بیرجند:

احیای بافت تاریخی از اولویت‌های شهرداری است

شهردار بیرجند گفت: یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های این دوره از مدیریت شهری توجه به بافت تاریخی، هویت شهر بیرجند و بازآفرینی آن است.

شهرداری مخالف افزایش محدوده خدماتی شهر است 23 آبان 1400
شهردار بیرجند تاکید کرد:

شهرداری مخالف افزایش محدوده خدماتی شهر است

شهردار بیرجند بر مخالفت شهرداری با افزایش محدوده خدماتی با توجه به ظرفیت‌های موجود تاکید کرد و گفت: باید در بافت فرسوده جاذبه برای سرمایه گذاری به وجود آید

صدور حکم سه شهردار از سوی وزیر کشور 09 آبان 1400

صدور حکم سه شهردار از سوی وزیر کشور

وحیدی ، وزیر کشور با صدور احکام جداگانه‌ای شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی ۳ شهر آمل، اراک و بیرجند را منصوب کرد.