افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
تمام متولیان موضوع آلودگی هوا باید پاسخگوی مردمی باشند که نفس‌کشیدن برای آنها سخت شده است 07 آذر 1400
یک عضو شورای شهر تهران:

تمام متولیان موضوع آلودگی هوا باید پاسخگوی مردمی باشند که نفس‌کشیدن برای آنها سخت شده است

یک عضو شورای شهر تهران گفت: تمام متولیان موضوع آلودگی هوا باید پاسخگوی مردمی باشند که نفس کشیدن برای آنها سخت شده است.

لزوم تعمیر و نگهداری مستمر از کلیه تجهیزات و تأسیسات خطوط، ایستگاه ها و قطارهای مترو 16 آبان 1400
یک عضو شورای شهر تهران:

لزوم تعمیر و نگهداری مستمر از کلیه تجهیزات و تأسیسات خطوط، ایستگاه ها و قطارهای مترو

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات وتأسیسات خطوط، ایستگاه ها و قطارهای متروی تهران تاکید کرد.

مجادله لفظی در صحن شورای اسلامی شهر تهران 16 آبان 1400

مجادله لفظی در صحن شورای اسلامی شهر تهران

تذکر معاون فنی عمرانی شهرداری تهران با واکنش تند برخی اعضای شورای شهر تهران مواجه شد.