افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
انتصاب شهردار جدید سه منطقه در تهران 10 آبان 1400
با حکم زاکانی صورت گرفت

انتصاب شهردار جدید سه منطقه در تهران

شهردار تهران در احکامی جداگانه شهرداران مناطق 1 ، 5 و ۱۵ را منصوب کرد.