افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهردار آنکارا، جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان را دریافت کرد 25 شهریور 1400

شهردار آنکارا، جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان را دریافت کرد

منصور یاواش، شهردار آنکارا جایزه بهترین شهردار پایتخت جهان در سال 2021 را به خود اختصاص داد