افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
منتخبین شورای شهر تفرش مشخص شدند 29 خرداد 1400

منتخبین شورای شهر تفرش مشخص شدند

فرماندار تفرش گفت: اعضای شورای اسلامی شهر تفرش مشخص شدند.