افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان اعلام شدند 29 خرداد 1400

اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان اعلام شدند

با شمارش آراء، اسامی منتخبان‌ شورای اسلامی شهر سمنان از سوی ستاد انتخابات استان اعلام شد.