افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
عضو شورای تهران: حمل و نقل و ترافیک پایتخت متحول خواهد شد 02 اردیبهشت 1399

عضو شورای تهران: حمل و نقل و ترافیک پایتخت متحول خواهد شد

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به انتصاب مدیرعامل جدید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: این حوزه با حمایت اعضای شورای شهر و اقدامات مناسب متحول خواهد شد.