افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
شهر آرام یا پرشتاب؟ 11 آبان 1400
شاخص‌های جنبش شهرهای آرام در مناطق ۱۵ گانه اصفهان بررسی شد؛

شهر آرام یا پرشتاب؟

کلانشهر اصفهان با سابقه شهرسازی پایدار در عصر فعلی به سمت شهرسازی با شتاب پیش می‌رود و تحلیل شاخص‌های آرام شهری، راهکاری موثر در توسعه شهر به صورت آهسته و لذت بخش است.