افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
موضوع‌هاى شهرسازى و حمل و نقل به مقررات ملی و کنترل ساختمان اضافه می شود 10 شهریور 1399

موضوع‌هاى شهرسازى و حمل و نقل به مقررات ملی و کنترل ساختمان اضافه می شود

معاون مسکن و ساختمان از افزودن موضوع هاى شهرسازى و حمل و نقل به مقررات ملى و كنترل ساختمان خبر داد.