افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری! 09 بهمن 1398

شهرهای تاب آور ، چالش مدیران شهری!

افزایش آسیب پذیری اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در شهرها، فزونی یافتن سرعت استفاده و تخریب منابع طبیعی و به تبع آن فرسایش منابع طبیعی باعث شده تا ضرورت پرداختن به موضوع تاب آوری در برنامه ریزی و طراحی شهری مشهود باشد

‍ مشارکت شهروندان و مدیریت شهری 17 اسفند 1397
آینور فاروقی

‍ مشارکت شهروندان و مدیریت شهری

از الزامات جوامع شهرنشین، نوسازی و بهسازی بافت شهری است.مداخله در بافت های شهری مقوله ای است که بیشتر از هر چیز نیازمند رویکرد مشارکتی است ، چرا که نوسازی و بهسازی تنها کالبد و فیزیک محلات و بافت را تغییر نمی دهد بلکه نظام اجتماعی و فرهنگی افراد ساکن در این مناطق را نیز […]

مثلث مدیریت پسماند 19 بهمن 1397

مثلث مدیریت پسماند

مدیریت پسماند های شهری یکی از مسائلی است که بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در شهرها اثری مستقیم دارد و سیاستگذاری های مدیریتی کشورها در حوزه هایی چون فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی، استفاده از راهکارهای نوین جمع آوری و حمل زباله، توجه ویژه به بخش بازیافت از مبدا، حرکت […]

اهداف نور پردازی شهری 02 بهمن 1397

اهداف نور پردازی شهری

نور یکی از عناصر غیرکالبدی منظر شهری است که می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت فضا داشته باشد. از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد از تاثیر ما از جهان از طریق ارتباط بصری به وجود می آید، بنابراین ادراک ما از فضا وابسته به میزان روشنایی آن است. نور به عنوان نمادی از پویایی […]