افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود 14 اسفند 1397
شهردار شیراز:

مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود

شهردار شیراز در نخستین همایش تخصصی «حمل و نقل و ترافیک» گفت: مشکل ترافیک در کلانشهرها با افزایش سطح معابر حل نمی شود بلکه ایجاد تقاطعات و تعریض خیابان ها، فقط فرش قرمزی برای حضور هر چه بیشتر خودروها در سطح شهر است. از این رو به جای توسعه فیزیکی شهر و ایجاد اتوبان ها […]