افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
پیشنهاد ورود اتوبوس‌های دست دوم به پایتخت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بررسی میشود 22 آبان 1400
معاون شهردار تهران عنوان کرد

پیشنهاد ورود اتوبوس‌های دست دوم به پایتخت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بررسی میشود

معاون حمل و نقل شهرداری تهران از بررسی پیشنهاد خرید اتوبوس های دست دوم برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی خبر داد.