افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
دو پیشنهاد شهرداری تهران درباره طرح ترافیک 05 آبان 1400

دو پیشنهاد شهرداری تهران درباره طرح ترافیک

معاون حمل و نقل و ترافیک در این باره که آیا شهرداری تهران خواهان حذف ممنوعیت تردد شبانه در تهران است؟ گفت: ما در معاونت فکر می‌کنیم، ممنوعیت شبانه اثر چندانی نداشته، اما باید در این زمینه بحث شود.