افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
مخازن زباله از سطح تهران جمع‌ می‌شوند؟ 05 اسفند 1397

مخازن زباله از سطح تهران جمع‌ می‌شوند؟

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت:مخازن زباله از سطح پایتخت جمع‌آوری خواهد شد، موضوع تفکیک زباله از مبدأ یکی از اولویت‌های اصلی در سال آینده است.   آرمانشهر به نقل از مهر سکینه اشرفی در خصوص اولویت‌های پایتخت در سال آینده اظهار کرد: برنامه‌ سوم توسعه که برای اولین بار برای […]