افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
اهم اقدامات معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در آستانه هفته دولت اعلام شد 30 مرداد 1399

اهم اقدامات معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها در آستانه هفته دولت اعلام شد

در آستانه هفته دولت اهم اقدامات معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام شد.