افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
سرپرست شهرداری تبریز مشخص شد 16 مرداد 1400

سرپرست شهرداری تبریز مشخص شد

با رای اعضای شورای شهر تبریز، مظفر سلیمانی به عنوان سرپرست شهرداری تبریز انتخاب شد.