| Saturday, 21 May , 2022
مطالبه ۱۸۸ میلیاردی شهرداری اهواز از مناطق نفت‌خیز جنوب 09 دی 1400
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مطرح کرد:

مطالبه ۱۸۸ میلیاردی شهرداری اهواز از مناطق نفت‌خیز جنوب

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اهواز گفت: ۱۸۸ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری مربوط به کمیسیون ماده صد مناطق نفت‌خیز جنوب است که اگر دستگاهی بدهی خود را پرداخت نکند شهرداری طبق قانون مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رأی تخریب خواهد بود.