افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
باید از کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم/فیلم بازی نمی‌کنم 08 آبان 1400
شهردار کرج:

باید از کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم/فیلم بازی نمی‌کنم

شهردار کرج گفت: باید از انجام کارهای نمایشی در مدیریت شهری پرهیز کنیم. واقعیت‌ها تلخ است و شاید تصمیم‌گیری براساس آن به نفع ما نباشد؛ واقعی شدن بودجه یکی از همین واقعیات سخت است و احتمالاً بیشترین ضرر آن هم برای من خواهد بود ولی فوقش این است که دوره بعد انتخاب نشوم با این وجود معتقدم باید کار درست را انجام داد.