افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
معرفی نمایندگان شهرستان‌های استان خراسان رضوی 09 آبان 1400
ششمین دوره شورای اسلامی خراسان رضوی

معرفی نمایندگان شهرستان‌های استان خراسان رضوی

در ششمین دوره شورای اسلامی خراسان رضوی نمایندگان شهرستان‌های این استان معرفی گردیدند

حضور هیئت شهرداران بعلبک لبنان در مشهد 25 دی 1397

حضور هیئت شهرداران بعلبک لبنان در مشهد

هیئت شهرداران بعلبک لبنان در دیدار با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خواستار استفاده از تجربیات شهرداری مشهد در حوزه مدیریت پسماند شدند. حسین النمر، رئیس اجرایی هیئت شهرداران منطقه بعلبک لبنان ، استان بعلبک لبنان و هرمل در مجموع دارای ۱۲۰ شهرداری است که طبق قانون شهرداری های می توانند اتحادیه شهرداری ها را تشکیل […]