افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
انتصاب دارابی به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور 01 آذر 1400
طی حکمی از سوی دکتر وحیدی صورت گرفت؛

انتصاب دارابی به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور در حکمی افشار دارابی را به سمت مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور منصوب کرد.