افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران 24 بهمن 1397

تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران

❇️تصویب طرح پیشنهادی حجت نظری برای ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران ⌨حجت نظری، عضوشورای شهرتهران بعد از تصویب طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهرتهران در توئیتر خود نوشت: 🔹”‏امروز بعد از بیش از ۷ماه کار کارشناسی و جلسات متعدد با ذی‌نفعان، طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شهر تهران به تصویب اکثریت اعضای […]