افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
یک عضو شورای شهر،باید چه چیز بداند؟ 05 اردیبهشت 1400

یک عضو شورای شهر،باید چه چیز بداند؟

"پیتر دراکر" ، نظریه پرداز و دانشمند برجسته مدیریت ، در جایی میگوید "بسیاری از آنچه که ما آن را مدیریت می نامیم ، چیزهایی است که کار را برای مردم دشوار تر میکند"