افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
جذب درآمد پایدار با حمایت از سرمایه‌گذاران میسر می‌شود 30 آبان 1400
شهردار پردیس :

جذب درآمد پایدار با حمایت از سرمایه‌گذاران میسر می‌شود

شهردار پردیس گفت: جذب مشارکت سرمایه‌گذاران، راهکار برون رفت از درآمدهای ناپایدار است و از سرمایه‌گذاران برای جذب درآمد پایدار شهری حمایت می‌شود.