افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
۱۰ نقطه ضعف کلیدی در نظام مدیریت پروژه های شهری 31 مرداد 1399
شهرسازی و معماری

۱۰ نقطه ضعف کلیدی در نظام مدیریت پروژه های شهری

با بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری‌های کشور، ۱۰ نقطه‌ضعف کلیدی را می‌توان در نظام مدیریت پروژه‌های شهری مشاهده کرد که هریک از این موارد را می‌توان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم مدیریتی مرتبط با فرایندها و سازوکارهای درون‌سازمانی شهرداری‌ها تلقی نمود. این موارد عبارت است از: