| Friday, 20 May , 2022
مهمترین برنامه مدیریت شهری جدید،هوشمندسازی است 29 آذر 1400
معاون شهردار تهران:

مهمترین برنامه مدیریت شهری جدید،هوشمندسازی است

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران از هوشمندسازی به عنوان مهمترین برنامه مدیریت شهری جدید یاد کرد و گفت: هوشمندسازی در سه سطح شهرداری، شهر و شهروندان دنبال خواهد شد.