افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
طرح مدیریت و انتشار داده های شهری در صحن علنی شورای شیراز 25 اسفند 1399
رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شیراز خبر داد:

طرح مدیریت و انتشار داده های شهری در صحن علنی شورای شیراز

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شورای شهر شیراز، از ارائه طرح مدیریت و انتشار داده‌های شهری در قالب طرح کمیسیون هوشمندسازی و فناوری به صحن علنی شورا خبر داد.