افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهردار تهران باید جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران پایتخت باشد 03 آذر 1400
سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

شهردار تهران باید جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران پایتخت باشد

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تاکیدکرد که شهردار تهران باید جانشین وزیر کشور در مدیریت بحران تهران باشد.

علی نصیری به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد 16 آبان 1400

علی نصیری به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان مدیر کمیته مدیریت بحران و تاب‌‎آوری شهرهای آسیایی انتخاب شد.