افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
انتخاب ۴۸ شهردار در استان کرمان توسط شوراهای ششم 31 شهریور 1400
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان خبر داد:

انتخاب ۴۸ شهردار در استان کرمان توسط شوراهای ششم

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری کرمان بیان کرد: تاکنون حدود ۴۸ شهردار در استان انتخاب شده اند. شهردار باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشد و مدارک معادل قابل قبول نیست. همچنین باید رشته مرتبط با مسایل شهری داشته باشد