افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
شهرداری‌ها هیچ مدافعی در مجلس و دولت ندارند 11 آبان 1400
شهردار قم:

شهرداری‌ها هیچ مدافعی در مجلس و دولت ندارند

شهردار قم گفت: شهرداری‌ها به‌عنوان مدیران شهرها، نه در مجلس و نه در هیئت دولت دفاع کننده‌ای ندارند و بعد در خبرها متوجه تصمیمات برای مدیریت شهری می شویم.