افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
انتصاب هفتاد درصد مدیران زیر ۴۵ سال در دوره جدید مدیریت شهری 03 آبان 1400
مدیرکل حوزه شهردار تهران عنوان کرد

انتصاب هفتاد درصد مدیران زیر ۴۵ سال در دوره جدید مدیریت شهری

مدیرکل حوزه شهردار تهران گفت: ۷۰ درصد مدیران زیر سن ۴۵ سال در دوره جدید مدیریت شهری منصوب شدند.