افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
رونمایی از قسمت اول استاندارد ملی ایمنی در سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری 26 مهر 1400

رونمایی از قسمت اول استاندارد ملی ایمنی در سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری

از بخش اول " استاندارد ملی ایمنی در سیستم‌های حمل و نقل ریلی درون شهری کشور" با عنوان " الزامات ايمني در مراحل طراحي ايستگاه ها تونل ها و بهره برداري از آن ها "درجلسه کمیسیون تدوین استاندارد با حضور نايب رييس هيات مديره و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروي تهران و حومه رونمایی شد.