افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
شهرداری مریوان محکوم شد 30 فروردین 1400
به دلیل سوء مدیریت در جایگاه پسماند

شهرداری مریوان محکوم شد

شهرداری ‌مریوان به دلیل عدم کنترل انتشار آلودگی و سوء مدیریت در جایگاه زباله به پرداخت بیش از 20 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.