افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
رشد کاذب پروانه های ساختمانی سناریویی برای پیش فروش سازندگان مسکن 06 بهمن 1397

رشد کاذب پروانه های ساختمانی سناریویی برای پیش فروش سازندگان مسکن

سال قبل به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، رکود نسبی در بازار مسکن ایجاد شد؛ بطوری‌که صاحبان املاک تمام تلاش و هم و غم‌شان را برای یافتن مشتری به کار بردند. این موضوع باعث ایجاد فضای رقابتی محسوسی شده و فروشندگان به صورت مناقصه سعی در فروش مال خود و تبدیل آن به پول […]