افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
جوکار: ادامه آلودگی هوای کلانشهرها سلامت افراد جامعه را تهدید میکند 16 آبان 1400

جوکار: ادامه آلودگی هوای کلانشهرها سلامت افراد جامعه را تهدید میکند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه محل معضل آلودگی هوا در دولت‌های مختلف مغفول مانده و ارجحیت توسعه و پیشرفت کشور بر سلامت مردم به این موضوع دامن زده است.