افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
حکم شهردار گرگان توسط وزیر کشور  صادر شد 27 مهر 1400

حکم شهردار گرگان توسط وزیر کشور صادر شد

احمد وحیدی وزیر کشور، با صدور حکمی، محمدرضا بسطی را به سمت شهردار گرگان منصوب کرد.