افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
شهردار تویسرکان معرفی شد 28 شهریور 1400

شهردار تویسرکان معرفی شد

شهردار جدید تویسرکان پس از فراز و نشیب های فراوان بالاخره از سوی شورای شهر تویسرکان انتخاب و به صورت رسمی معرفی شد