افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
محمد جواد حق شناس : تامین رضایت شهروندان بزرگ ترین علت حضورم در شورای شهر بود 13 شهریور 1399

محمد جواد حق شناس : تامین رضایت شهروندان بزرگ ترین علت حضورم در شورای شهر بود

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: سابقا در یک تصمیم غیر کارشناسی و بدون منطق تعداد اعضای شورالی شهر را از 31 نفر به 21 نفر کاهش دادند، این درحالیست که تعداد اعضای شورا باید با جمعیت شهر متناسب باشد. در تهران به ازای 10 میلیون سکنه 21 عضو داریم که یعنی در تهران هر 500 هزار نفر یک نماینده در شورا دارند.