افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
طرح تفصیلی شهرهای فرخی و فلاورجان درکمیسیون ماده ۵ تصویب شد 19 تیر 1400

طرح تفصیلی شهرهای فرخی و فلاورجان درکمیسیون ماده ۵ تصویب شد

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از تصویب طرح تفصیلی شهرهای فرخی و فلاورجان در جلسات کمیسیون ماده ۵ و ارسال به دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در امسال خبر داد.