افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
اعطای گواهی مدیریت سبز به ۲۱ دستگاه اجرایی در شهر رشت 29 فروردین 1400

اعطای گواهی مدیریت سبز به ۲۱ دستگاه اجرایی در شهر رشت

در راستای بررسی مطالعات و اقدامات هدفمند دستگاه‌های اجرایی و استفاده بهینه از منابع و کاهش اثرات سو بر منابع زیستی، برای ۲۱ دستگاه اجرایی گواهی مدیریت سبز صادر شده است